Dokumenty składane wraz zBiznesplanem – Inkubator Biznesu

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Biznesplan
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT-brak możliwości odzyskania VAT

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT-możliwość odzyskania VAT

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji finansowej

WAŻNE TRMINY DLA UCZESTNIKÓW INKUBATORA BIZNESU!

Wyjaśnienie:

Na etapie składania do oceny biznes planu do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości nie załączacie Państwo Kopii dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej, kopii nadania numeru REGON, zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia Wniosku – powyższe dokumenty zostaną złożone przez osoby, które otrzymają dotację.
Dodatkowo wraz z biznes planem do oceny składacie Państwo dokument zawierający PESEL oraz potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo doradczej – potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej otrzymacie Państwo w ostatnim dniu realizacji doradztwa finansowego.
W ilu egzemplarzach składane są dokumenty:

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji – wypełniony elektronicznie, składany w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały); do wniosku papierowego należy dołączyć nośnik elektroniczny, na którym należy zapisać wniosek o dotację, biznes plan oraz wymagane załączniki;
Biznes plan – składany w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem);
Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej – składany w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
Kopia dokumentu zawierającego PESEL Uczestnika Projektu – składany w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – składany w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minims – składany w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku – składany w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
Harmonogram rzeczowo-finansowy – składany w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – składany w dwóch egzemplarzach (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
Oświadczenie Uczestnika Projektu o zarejestrowaniu działalności gospodarczej – jeden egzemplarz składany w oryginale.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.